WeightCount

Bone.WeightCount property

Ağırlık sayısını alır, bu otomatik olarak şu şekilde uzatılır:SetWeight

public int WeightCount { get; }

Ayrıca bakınız