Owner

Deformer.Owner property

Bu deformer ’nin sahibi olan geometriyi alır

public Geometry Owner { get; }

Ayrıca bakınız