GetWeight

MorphTargetChannel.GetWeight method

Belirtilen hedefin ağırlığını alır, hedef bu kanala ait değilse varsayılan değer 0 döndürülür.

public double GetWeight(Shape target)
ParametreTipTanım
targetShape

Ayrıca bakınız