MorphTargetDeformer

MorphTargetDeformer(string)

Yeni bir örneğini başlatırMorphTargetDeformer sınıf.

public MorphTargetDeformer(string name)
ParametreTipTanım
nameStringİsim.

Ayrıca bakınız


MorphTargetDeformer()

Yeni bir örneğini başlatırMorphTargetDeformer sınıf.

public MorphTargetDeformer()

Ayrıca bakınız