SkinDeformer

SkinDeformer class

Bir cilt deforme edici, çalışacak birden fazla kemik içerir, her bir kemik, kontrol noktasının ağırlıklarıyla geometrinin bir bölümünü harmanlar.

public class SkinDeformer : Deformer

yapıcılar

İsimTanım
SkinDeformer()Yeni bir örneğini başlatırSkinDeformer sınıf.
SkinDeformer(string)Yeni bir örneğini başlatırSkinDeformer sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
Bones { get; }Deri deforme edicinin içerdiği tüm kemikleri alır
virtual Name { get; set; }Adı alır veya ayarlar.
Owner { get; }Bu deformer ’nin sahibi olan geometriyi alır
Properties { get; }Tüm özelliklerin koleksiyonunu alır.

yöntemler

İsimTanım
FindProperty(string)Özelliği bulur. Dinamik bir özellik olabilir (CreateDynamicProperty/SetProperty tarafından oluşturulmuştur) veya yerel özellik (adıyla tanımlanır)
GetProperty(string)Belirtilen özelliğin değerini alın
RemoveProperty(Property)Dinamik bir özelliği kaldırır.
RemoveProperty(string)name ile tanımlanan belirtilen özelliği kaldırın
SetProperty(string, object)Belirtilen özelliğin değerini ayarlar

Ayrıca bakınız