Aspose.ThreeD.Formats

IO ile ilgili özelleştirme bu ad alanında tanımlanır.

sınıflar

Sınıf Tanım
A3dwSaveOptions A3DW formatı için seçenekleri kaydedin.
AmfSaveOptions AMF için seçenekleri kaydedin
ColladaSaveOptions collada için seçenekleri kaydet
Discreet3dsLoadOptions 3DS dosyası için seçenekleri yükleyin.
Discreet3dsSaveOptions 3DS dosyası için seçenekleri kaydedin.
DracoFormat Google Draco biçimi
DracoSaveOptions Google draco dosyaları için seçenekleri kaydet
FbxLoadOptions Fbx formatı için seçenekleri yükleyin.
FbxSaveOptions Fbx dosyası için seçenekleri kaydedin.
FileSystemFactory SaveOptions veLoadOptions oluşturacakLocalFileSystem varsayılan için. Bu, sunucu ortamında bir güvenlik sorunu olabilir. Kendinizinkini kullanınFileSystemFactory ileFileSystemFactory sunucu tarafı güvenliğini iyileştirmek için.
GltfLoadOptions glTF formatı için yükleme seçenekleri
GltfSaveOptions glTF formatı için seçenekleri kaydedin.
Html5SaveOptions HTML5 için seçenekleri kaydedin
IOConfig Serileştirme/seri durumdan çıkarma için IO yapılandırması. Kullanıcı, bağımlılık arama yolu veya biçimle ilgili yapılandırmalar gibi ayrıntılı yapılandırmaları burada belirtebilir
LoadOptions Farklı türler için dosya yükleme seçeneklerini yapılandırmak için temel sınıf
MaterialConverter Geometrinin orijinal malzemesini GLTF’nin PBR malzemesine dönüştürmek için özel dönüştürücü.
ObjLoadOptions Wavefront obj için yükleme seçenekleri
ObjSaveOptions wavefront obj file için seçenekleri kaydet
PdfFormat Adobe’nin Taşınabilir Belge Formatı
PdfLoadOptions PDF yükleme seçenekleri
PdfSaveOptions PDF dışa aktarmada kaydetme seçenekleri.
PlyFormat PLY biçimi.
PlyLoadOptions PLY dosyaları için yükleme seçenekleri
PlySaveOptions Sahneyi PLY dosyası olarak dışa aktarma seçeneklerini kaydedin.
RvmFormat RVM Formatı
RvmLoadOptions AVEVA Plant Design Management System’ın RVM dosyası için yükleme seçenekleri.
RvmSaveOptions Aveva PDMS RVM dosyası için seçenekleri kaydedin.
SaveOptions Farklı türler için dosya kaydetme seçeneklerini yapılandırmak için temel sınıf
StlLoadOptions STL için yükleme seçenekleri
StlSaveOptions STL için seçenekleri kaydedin
U3dLoadOptions Evrensel 3d için yükleme seçenekleri
U3dSaveOptions Evrensel 3d için seçenekleri kaydetme
UsdSaveOptions USD/USDZ biçimleri için seçenekleri kaydedin.
XLoadOptions DirectX X dosyaları için Yükleme seçenekleri.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
ColladaTransformStyle Düğümün, düğüm dönüşüm stili
DracoCompressionLevel Draco file için sıkıştırma düzeyi
GltfEmbeddedImageFormat glTF dışa aktarıcı dışa aktarma sırasında dokuları nasıl gömecek.
PdfLightingScheme LightingScheme, 3B resme uygulanacak aydınlatmayı belirtir.
PdfRenderMode İşleme modu, 3B resmin işlendiği stili belirtir.