A3dwSaveOptions

A3dwSaveOptions class

A3DW formatı için seçenekleri kaydedin.

public class A3dwSaveOptions : SaveOptions

yapıcılar

İsim Tanım
A3dwSaveOptions() OluşturucusuA3dwSaveOptions

Özellikleri

İsim Tanım
Encoding { get; set; } Metin tabanlı dosyalar için varsayılan kodlamayı alır veya ayarlar. Varsayılan değer null’dur; bu, içe aktaran/dışa aktaran kişinin hangi kodlamanın kullanılacağına karar vereceği anlamına gelir.
ExportMetaData { get; set; } Sahne/Düğüm ile ilişkili meta verileri client olarak dışa aktarın Varsayılan değer true
FileFormat { get; } Geçerli Kaydet/Yükle seçeneğinde belirtilen dosya biçimini alır.
FileName { get; set; } Dışa aktarma/içe aktarma sahnesinin dosya adı. Bu isteğe bağlıdır, ancak OBJ’nin malzemesi gibi harici varlıkları seri hale getirirken kullanışlıdır.
FileSystem { get; set; } Kullanıcının, yükleme/kaydetme sırasında harici bağımlılıkları nasıl yöneteceğini yönetmesine izin verin.
LookupPaths { get; set; } OBJ gibi bazı dosyalar harici dosyaya bağlıdır, arama yolları Aspose.3D’nin yüklenecek harici dosyayı aramasını sağlar.
MetaDataPrefix { get; set; } Bu özellik boş değilse, yalnızca bu önekle başlayan Sahne/Düğüm özellikleri dışa aktarılır ve önek kaldırılır.

Ayrıca bakınız