ExportMetaData

A3dwSaveOptions.ExportMetaData property

Sahne/Düğüm ile ilişkili meta verileri client olarak dışa aktarın Varsayılan değer true

public bool ExportMetaData { get; set; }

Ayrıca bakınız