Indented

ColladaSaveOptions.Indented property

Dışa aktarılan XML belgesinin girintili olup olmadığını alır veya ayarlar.

public bool Indented { get; set; }

Ayrıca bakınız