DracoFormat

DracoFormat class

Google Draco biçimi

public class DracoFormat : FileFormat

Özellikleri

İsimTanım
CanExport { get; }Aspose.3D’nin sahneyi mevcut dosya formatına aktarmayı destekleyip desteklemediğini alır.
CanImport { get; }Aspose.3D’nin mevcut dosya formatından içe aktarma sahnesini destekleyip desteklemediğini alır.
ContentType { get; }Dosya biçimi içerik türünü alır
Extension { get; }Bu türün uzantı adını alır.
Extensions { get; }Bu türün uzantı adlarını alır.
FileFormatType { get; }type dosya biçimini alır
Version { get; }version dosya biçimini alır

yöntemler

İsimTanım
CreateLoadOptions()Bu dosya formatı için bir varsayılan yükleme seçeneği oluşturun
CreateSaveOptions()Bu dosya formatı için bir varsayılan kaydetme seçeneği oluşturun
Decode(byte[])Bellek verisinden nokta bulutunun veya ağının kodunu çözün
Decode(string)Belirtilen dosya adından nokta bulutu veya ağ kodunu çözün
Encode(Entity, DracoSaveOptions)Varlığı Draco ham verisine kodlayın
Encode(Entity, Stream, DracoSaveOptions)Varlığı belirtilen akışa kodlayın
Encode(Entity, string, DracoSaveOptions)Varlığı belirtilen file olarak kodlayın
override ToString()Formatlar string

Ayrıca bakınız