DracoSaveOptions

DracoSaveOptions constructor

Draco dosyalarını kaydetmek için varsayılan bir yapılandırma oluşturun.

public DracoSaveOptions()

Ayrıca bakınız