NormalBits

DracoSaveOptions.NormalBits property

Normal vektörler için niceleme bitleri, varsayılan değer 10

public int NormalBits { get; set; }

Ayrıca bakınız