EnableCompression

FbxSaveOptions.EnableCompression property

FBX dosyasındaki büyük ikili verilerin sıkıştırılması (örn. animasyon verileri, kontrol noktaları, köşe öğesi verileri, dizinler), varsayılan değer true’dur.

public bool EnableCompression { get; set; }

Ayrıca bakınız