FoldRepeatedCurveData

FbxSaveOptions.FoldRepeatedCurveData property

Son verilerin referans sayısını artırarak tekrarlanan eğri verilerinin yeniden kullanılıp kullanılmayacağını belirler

public bool? FoldRepeatedCurveData { get; set; }

Mülk değeri

true tekrarlanan eğri verileri katlanmışsa; aksi halde yanlış.

Ayrıca bakınız