GenerateVertexElementMaterial

FbxSaveOptions.GenerateVertexElementMaterial property

Her zaman birVertexElementMaterial ekli düğüm malzeme içeriyorsa geometriler için. Bu, varsayılan olarak kapalıdır.

public bool GenerateVertexElementMaterial { get; set; }

Ayrıca bakınız