ReusePrimitiveMesh

FbxSaveOptions.ReusePrimitiveMesh property

Ağı aynı parametrelere sahip ilkeller için yeniden kullanın, bu, sahnenin büyük ilkel şekiller kümesi (CAD dosyalarından içe aktarılmış gibi) tarafından oluşturulan FBX çıktısının boyutunu önemli ölçüde azaltır. Varsayılan değer false

public bool ReusePrimitiveMesh { get; set; }

Ayrıca bakınız