VideoForTexture

FbxSaveOptions.VideoForTexture property

için bir Video örneği oluşturup oluşturmayacağını alır veya ayarlar.Texture FBX. olarak dışa aktarırken

public bool VideoForTexture { get; set; }

Ayrıca bakınız