FlipTexCoordV

GltfLoadOptions.FlipTexCoordV property

v(t) koordinatını ağın doku koordinatında çevirin, varsayılan değer true’dur.

public bool FlipTexCoordV { get; set; }

Ayrıca bakınız