Html5SaveOptions

Html5SaveOptions class

HTML5 için seçenekleri kaydedin

public class Html5SaveOptions : SaveOptions

yapıcılar

İsimTanım
Html5SaveOptions()OluşturucusuHtml5SaveOptions tüm varsayılan ayarlarla.

Özellikleri

İsimTanım
CameraPosition { get; set; }Kameranın başlangıç konumunu alır veya ayarlar, varsayılan değer (10, 10, 10)
Encoding { get; set; }Metin tabanlı dosyalar için varsayılan kodlamayı alır veya ayarlar. Varsayılan değer null’dur; bu, içe aktaran/dışa aktaran kişinin hangi kodlamanın kullanılacağına karar vereceği anlamına gelir.
FarPlane { get; set; }Kameranın uzak düzlemini alır veya ayarlar, varsayılan değer 1000’dir.
FieldOfView { get; set; }Görünümün alanını alır veya ayarlar, varsayılan değer 45’tir, derece olarak ölçülür.
FileFormat { get; }Geçerli Kaydet/Yükle seçeneğinde belirtilen dosya biçimini alır.
FileName { get; set; }Dışa aktarma/içe aktarma sahnesinin dosya adı. Bu isteğe bağlıdır, ancak OBJ’nin malzemesi gibi harici varlıkları seri hale getirirken kullanışlıdır.
FileSystem { get; set; }Kullanıcının, yükleme/kaydetme sırasında harici bağımlılıkları nasıl yöneteceğini yönetmesine izin verin.
LookAt { get; set; }Konumda varsayılan görünümü alır veya ayarlar, varsayılan değer (0, 0, 0)
LookupPaths { get; set; }OBJ gibi bazı dosyalar harici dosyaya bağlıdır, arama yolları Aspose.3D’nin yüklenecek harici dosyayı aramasını sağlar.
NearPlane { get; set; }Kameranın yakın düzlemini alır veya ayarlar, varsayılan değer 1
OrientationBox { get; set; }Bir yönlendirme kutusu görüntüleyin. Varsayılan değer doğrudur.
ShowGrid { get; set; }Sahnede bir ızgara görüntüleyin. Varsayılan değer true.
ShowRulers { get; set; }Modeli ölçmek için sahnede x/y/z eksenlerinin cetvellerini görüntüleyin. Varsayılan değer false’tur.
ShowUI { get; set; }Sahnede basit bir kullanıcı arayüzü görüntüleyin. Varsayılan değer true.
UpVector { get; set; }Yukarı vektörü alır veya ayarlar, değer “x”/“y”/“z” olabilir, varsayılan değer “y”

Ayrıca bakınız