NearPlane

Html5SaveOptions.NearPlane property

Kameranın yakın düzlemini alır veya ayarlar, varsayılan değer 1

public double NearPlane { get; set; }

Ayrıca bakınız