UpVector

Html5SaveOptions.UpVector property

Yukarı vektörü alır veya ayarlar, değer “x”/“y”/“z” olabilir, varsayılan değer “y”

public string UpVector { get; set; }

Ayrıca bakınız