IOConfig

IOConfig class

Serileştirme/seri durumdan çıkarma için IO yapılandırması. Kullanıcı, bağımlılık arama yolu veya biçimle ilgili yapılandırmalar gibi ayrıntılı yapılandırmaları burada belirtebilir

public class IOConfig

Özellikleri

İsimTanım
Encoding { get; set; }Metin tabanlı dosyalar için varsayılan kodlamayı alır veya ayarlar. Varsayılan değer null’dur; bu, içe aktaran/dışa aktaran kişinin hangi kodlamanın kullanılacağına karar vereceği anlamına gelir.
FileFormat { get; }Geçerli Kaydet/Yükle seçeneğinde belirtilen dosya biçimini alır.
FileName { get; set; }Dışa aktarma/içe aktarma sahnesinin dosya adı. Bu isteğe bağlıdır, ancak OBJ’nin malzemesi gibi harici varlıkları seri hale getirirken kullanışlıdır.
FileSystem { get; set; }Kullanıcının, yükleme/kaydetme sırasında harici bağımlılıkları nasıl yöneteceğini yönetmesine izin verin.
LookupPaths { get; set; }OBJ gibi bazı dosyalar harici dosyaya bağlıdır, arama yolları Aspose.3D’nin yüklenecek harici dosyayı aramasını sağlar.
static FileSystemFactory { get; set; }FileSystem için fabrika sınıfını alır veya ayarlar. Varsayılan fabrikaLocalFileSystem sunucu ortamı için uygun olmayan.

Ayrıca bakınız