IOConfig

IOConfig class

Serileştirme/seri durumdan çıkarma için IO yapılandırması. Kullanıcı, bağımlılık arama yolu veya biçimle ilgili yapılandırmalar gibi ayrıntılı yapılandırmaları burada belirtebilir

public class IOConfig

Özellikleri

İsim Tanım
Encoding { get; set; } Metin tabanlı dosyalar için varsayılan kodlamayı alır veya ayarlar. Varsayılan değer null’dur; bu, içe aktaran/dışa aktaran kişinin hangi kodlamanın kullanılacağına karar vereceği anlamına gelir.
FileFormat { get; } Geçerli Kaydet/Yükle seçeneğinde belirtilen dosya biçimini alır.
FileName { get; set; } Dışa aktarma/içe aktarma sahnesinin dosya adı. Bu isteğe bağlıdır, ancak OBJ’nin malzemesi gibi harici varlıkları seri hale getirirken kullanışlıdır.
FileSystem { get; set; } Kullanıcının, yükleme/kaydetme sırasında harici bağımlılıkları nasıl yöneteceğini yönetmesine izin verin.
LookupPaths { get; set; } OBJ gibi bazı dosyalar harici dosyaya bağlıdır, arama yolları Aspose.3D’nin yüklenecek harici dosyayı aramasını sağlar.
static FileSystemFactory { get; set; } FileSystem için fabrika sınıfını alır veya ayarlar. Varsayılan fabrikaLocalFileSystem sunucu ortamı için uygun olmayan.

Ayrıca bakınız