Encoding

IOConfig.Encoding property

Metin tabanlı dosyalar için varsayılan kodlamayı alır veya ayarlar. Varsayılan değer null’dur; bu, içe aktaran/dışa aktaran kişinin hangi kodlamanın kullanılacağına karar vereceği anlamına gelir.

public Encoding Encoding { get; set; }

Ayrıca bakınız