FileSystem

IOConfig.FileSystem property

Kullanıcının, yükleme/kaydetme sırasında harici bağımlılıkları nasıl yöneteceğini yönetmesine izin verin.

public FileSystem FileSystem { get; set; }

Ayrıca bakınız