FileSystemFactory

IOConfig.FileSystemFactory property

FileSystem için fabrika sınıfını alır veya ayarlar. Varsayılan fabrikaLocalFileSystem sunucu ortamı için uygun olmayan.

public static FileSystemFactory FileSystemFactory { get; set; }

Ayrıca bakınız