LookupPaths

IOConfig.LookupPaths property

OBJ gibi bazı dosyalar harici dosyaya bağlıdır, arama yolları Aspose.3D’nin yüklenecek harici dosyayı aramasını sağlar.

public List<string> LookupPaths { get; set; }

Ayrıca bakınız