MaterialConverter

MaterialConverter delegate

Geometrinin orijinal malzemesini GLTF’nin PBR malzemesine dönüştürmek için özel dönüştürücü.

public delegate Material MaterialConverter(Material mat);
ParametreTipTanım
matMaterialEski malzeme örneği

Geri dönüş değeri

Yeni malzeme örneği

Ayrıca bakınız