Scale

ObjLoadOptions.Scale property

x/y/z ekseninde ölçeklenir, varsayılan değer 1.0

public double Scale { get; set; }

Ayrıca bakınız