ObjSaveOptions

ObjSaveOptions class

wavefront obj file için seçenekleri kaydet

public class ObjSaveOptions : SaveOptions

yapıcılar

İsimTanım
ObjSaveOptions()OluşturucusuObjSaveOptions

Özellikleri

İsimTanım
EnableMaterials { get; set; }Her nesne için malzemeleri içe/dışa aktarıp aktarmayacağını alır veya ayarlar
Encoding { get; set; }Metin tabanlı dosyalar için varsayılan kodlamayı alır veya ayarlar. Varsayılan değer null’dur; bu, içe aktaran/dışa aktaran kişinin hangi kodlamanın kullanılacağına karar vereceği anlamına gelir.
FileFormat { get; }Geçerli Kaydet/Yükle seçeneğinde belirtilen dosya biçimini alır.
FileName { get; set; }Dışa aktarma/içe aktarma sahnesinin dosya adı. Bu isteğe bağlıdır, ancak OBJ’nin malzemesi gibi harici varlıkları seri hale getirirken kullanışlıdır.
FileSystem { get; set; }Kullanıcının, yükleme/kaydetme sırasında harici bağımlılıkları nasıl yöneteceğini yönetmesine izin verin.
FlipCoordinateSystem { get; set; }Alma/dışa aktarma sırasında kontrol noktalarının çevirme koordinat sisteminin/normal olup olmadığını alır veya ayarlar.
LookupPaths { get; set; }OBJ gibi bazı dosyalar harici dosyaya bağlıdır, arama yolları Aspose.3D’nin yüklenecek harici dosyayı aramasını sağlar.
PointCloud { get; set; }Dışa aktarıcının sahneyi nokta bulutu (topolojik yapı olmadan) olarak dışa aktarması gerekip gerekmediğine ilişkin bayrağı alır veya ayarlar, varsayılan değer false
SerializeW { get; set; }W bileşeninin modelin tepe konumunda serileştirilip serileştirilmeyeceğini alır veya ayarlar.
Verbose { get; set; }Her bölüm için yorum oluşturup oluşturmayacağını alır veya ayarlar

Ayrıca bakınız