EnableMaterials

ObjSaveOptions.EnableMaterials property

Her nesne için malzemeleri içe/dışa aktarıp aktarmayacağını alır veya ayarlar

public bool EnableMaterials { get; set; }

Ayrıca bakınız