PointCloud

ObjSaveOptions.PointCloud property

Dışa aktarıcının sahneyi nokta bulutu (topolojik yapı olmadan) olarak dışa aktarması gerekip gerekmediğine ilişkin bayrağı alır veya ayarlar, varsayılan değer false

public bool PointCloud { get; set; }

Ayrıca bakınız