Verbose

ObjSaveOptions.Verbose property

Her bölüm için yorum oluşturup oluşturmayacağını alır veya ayarlar

public bool Verbose { get; set; }

Ayrıca bakınız