PdfFormat

PdfFormat class

Adobe’nin Taşınabilir Belge Formatı

public class PdfFormat : FileFormat

Özellikleri

İsimTanım
CanExport { get; }Aspose.3D’nin sahneyi mevcut dosya formatına aktarmayı destekleyip desteklemediğini alır.
CanImport { get; }Aspose.3D’nin mevcut dosya formatından içe aktarma sahnesini destekleyip desteklemediğini alır.
ContentType { get; }Dosya biçimi içerik türünü alır
Extension { get; }Bu türün uzantı adını alır.
Extensions { get; }Bu türün uzantı adlarını alır.
FileFormatType { get; }type dosya biçimini alır
Version { get; }version dosya biçimini alır

yöntemler

İsimTanım
CreateLoadOptions()Bu dosya formatı için bir varsayılan yükleme seçeneği oluşturun
CreateSaveOptions()Bu dosya formatı için bir varsayılan kaydetme seçeneği oluşturun
Extract(Stream, byte[])PDF akışından ham 3D içeriği çıkarın.
Extract(string, byte[])PDF dosyasından ham 3D içeriği çıkarın.
ExtractScene(string)PDF dosyasından 3B sahneleri çıkarın.
ExtractScene(Stream, byte[])PDF akışından ham 3D içeriği çıkarın.
ExtractScene(string, byte[])PDF dosyasından 3B sahneleri çıkarın.
override ToString()Formatlar string

Ayrıca bakınız