PdfFormat

PdfFormat class

Adobe’nin Taşınabilir Belge Formatı

public class PdfFormat : FileFormat

Özellikleri

İsim Tanım
CanExport { get; } Aspose.3D’nin sahneyi mevcut dosya formatına aktarmayı destekleyip desteklemediğini alır.
CanImport { get; } Aspose.3D’nin mevcut dosya formatından içe aktarma sahnesini destekleyip desteklemediğini alır.
ContentType { get; } Dosya biçimi içerik türünü alır
Extension { get; } Bu türün uzantı adını alır.
Extensions { get; } Bu türün uzantı adlarını alır.
FileFormatType { get; } type dosya biçimini alır
Version { get; } version dosya biçimini alır

yöntemler

İsim Tanım
CreateLoadOptions() Bu dosya formatı için bir varsayılan yükleme seçeneği oluşturun
CreateSaveOptions() Bu dosya formatı için bir varsayılan kaydetme seçeneği oluşturun
Extract(Stream, byte[]) PDF akışından ham 3D içeriği çıkarın.
Extract(string, byte[]) PDF dosyasından ham 3D içeriği çıkarın.
ExtractScene(string) PDF dosyasından 3B sahneleri çıkarın.
ExtractScene(Stream, byte[]) PDF akışından ham 3D içeriği çıkarın.
ExtractScene(string, byte[]) PDF dosyasından 3B sahneleri çıkarın.
override ToString() Formatlar string

Ayrıca bakınız