PdfLightingScheme

PdfLightingScheme enumeration

LightingScheme, 3B resme uygulanacak aydınlatmayı belirtir.

public enum PdfLightingScheme

değerler

İsim Değer Tanım
Artwork 0 Sahnede tanımlanan ışıkları kullanır
None 1 Işık kullanılmaz.
White 2 Üç mavi-gri sonsuz ışık, ortam yok term
Day 3 Üç açık gri sonsuz ışık, ortam yok term
Night 4 Bir sarı, bir aqua ve bir mavi sonsuz ışık, ortam yok term
Hard 5 Üç gri sonsuz ışık, orta düzeyde ortam term
Primary 6 Bir kırmızı, bir yeşil ve bir mavi sonsuz ışık, ortam yok term
Blue 7 Üç mavi sonsuz ışık, ortam yok term
Red 8 Üç kırmızı sonsuz ışık, ortam yok term
Cube 9 Ana eksenlerle hizalanmış altı gri sonsuz ışık, ortam yok term
CAD 10 Kameraya bağlı üç gri sonsuz ışık ve bir ışık, ortam yok term
Headlamp 11 Kameraya bağlı tek sonsuz ışık, düşük ortam term

Ayrıca bakınız