PdfSaveOptions

PdfSaveOptions class

PDF dışa aktarmada kaydetme seçenekleri.

public class PdfSaveOptions : SaveOptions

yapıcılar

İsimTanım
PdfSaveOptions()OluşturucusuPdfSaveOptions

Özellikleri

İsimTanım
AuxiliaryColor { get; set; }3B içerik oluşturulurken kullanılacak yardımcı rengi alır veya ayarlar. Bu rengin yorumu,RenderMode
BackgroundColor { get; set; }PDF dosyasındaki 3B görünümün arka plan rengi.
EmbedTextures { get; set; }Dış dokuları PDF dosyasına gömün, varsayılan değer false’tur.
Encoding { get; set; }Metin tabanlı dosyalar için varsayılan kodlamayı alır veya ayarlar. Varsayılan değer null’dur; bu, içe aktaran/dışa aktaran kişinin hangi kodlamanın kullanılacağına karar vereceği anlamına gelir.
FaceColor { get; set; }3B içerik oluşturulurken kullanılacak yüz rengini alır veya ayarlar. Bu, yalnızcaRenderMode İllüstrasyon değeri vardır.
FileFormat { get; }Geçerli Kaydet/Yükle seçeneğinde belirtilen dosya biçimini alır.
FileName { get; set; }Dışa aktarma/içe aktarma sahnesinin dosya adı. Bu isteğe bağlıdır, ancak OBJ’nin malzemesi gibi harici varlıkları seri hale getirirken kullanışlıdır.
FileSystem { get; set; }Kullanıcının, yükleme/kaydetme sırasında harici bağımlılıkları nasıl yöneteceğini yönetmesine izin verin.
FlipCoordinateSystem { get; set; }Dışa aktarma sırasında sahnenin koordinat sistemini çevirmek için alır veya ayarlar.
LightingScheme { get; set; }LightingScheme, 3B resme uygulanacak aydınlatmayı belirtir.
LookupPaths { get; set; }OBJ gibi bazı dosyalar harici dosyaya bağlıdır, arama yolları Aspose.3D’nin yüklenecek harici dosyayı aramasını sağlar.
RenderMode { get; set; }İşleme modu, 3B resmin işlendiği stili belirtir.

Ayrıca bakınız