PlyFormat

PlyFormat class

PLY biçimi.

public class PlyFormat : FileFormat

Özellikleri

İsimTanım
CanExport { get; }Aspose.3D’nin sahneyi mevcut dosya formatına aktarmayı destekleyip desteklemediğini alır.
CanImport { get; }Aspose.3D’nin mevcut dosya formatından içe aktarma sahnesini destekleyip desteklemediğini alır.
ContentType { get; }Dosya biçimi içerik türünü alır
Extension { get; }Bu türün uzantı adını alır.
Extensions { get; }Bu türün uzantı adlarını alır.
FileFormatType { get; }type dosya biçimini alır
Version { get; }version dosya biçimini alır

yöntemler

İsimTanım
CreateLoadOptions()Bu dosya formatı için bir varsayılan yükleme seçeneği oluşturun
CreateSaveOptions()Bu dosya formatı için bir varsayılan kaydetme seçeneği oluşturun
Decode(Stream, PlyLoadOptions)Belirtilen akıştan bir nokta bulutu veya ağ kodunu çözün.
Decode(string, PlyLoadOptions)Belirtilen akıştan bir nokta bulutu veya ağ kodunu çözün.
Encode(Entity, Stream, PlySaveOptions)Varlığı kodlayın ve sonucu akışa kaydedin.
Encode(Entity, string, PlySaveOptions)Varlığı kodlayın ve sonucu harici bir dosyaya kaydedin.
override ToString()Formatlar string

Ayrıca bakınız