Decode

Decode(string, PlyLoadOptions)

Belirtilen akıştan bir nokta bulutu veya ağ kodunu çözün.

public Geometry Decode(string fileName, PlyLoadOptions opt = null)
Parametre Tip Tanım
fileName String giriş akışı
opt PlyLoadOptions PLY formatının yükleme seçeneği

Geri dönüş değeri

AMesh veyaPointCloud misal

Ayrıca bakınız


Decode(Stream, PlyLoadOptions)

Belirtilen akıştan bir nokta bulutu veya ağ kodunu çözün.

public Geometry Decode(Stream stream, PlyLoadOptions opt = null)
Parametre Tip Tanım
stream Stream giriş akışı
opt PlyLoadOptions PLY formatının yükleme seçeneği

Geri dönüş değeri

AMesh veyaPointCloud misal

Ayrıca bakınız