Decode

Decode(string, PlyLoadOptions)

Belirtilen akıştan bir nokta bulutu veya ağ kodunu çözün.

public Geometry Decode(string fileName, PlyLoadOptions opt = null)
ParametreTipTanım
fileNameStringgiriş akışı
optPlyLoadOptionsPLY formatının yükleme seçeneği

Geri dönüş değeri

AMesh veyaPointCloud misal

Ayrıca bakınız


Decode(Stream, PlyLoadOptions)

Belirtilen akıştan bir nokta bulutu veya ağ kodunu çözün.

public Geometry Decode(Stream stream, PlyLoadOptions opt = null)
ParametreTipTanım
streamStreamgiriş akışı
optPlyLoadOptionsPLY formatının yükleme seçeneği

Geri dönüş değeri

AMesh veyaPointCloud misal

Ayrıca bakınız