Encode

Encode(Entity, Stream, PlySaveOptions)

Varlığı kodlayın ve sonucu akışa kaydedin.

public void Encode(Entity entity, Stream stream, PlySaveOptions opt = null)
ParametreTipTanım
entityEntityKodlanacak varlık
streamStreamYazılacak akış, bu yöntem bu akışı kapatmayacak
optPlySaveOptionsSeçenekleri kaydet

Ayrıca bakınız


Encode(Entity, string, PlySaveOptions)

Varlığı kodlayın ve sonucu harici bir dosyaya kaydedin.

public void Encode(Entity entity, string fileName, PlySaveOptions opt = null)
ParametreTipTanım
entityEntityKodlanacak varlık
fileNameStringYazılacak dosya
optPlySaveOptionsSeçenekleri kaydet

Ayrıca bakınız