FlipCoordinateSystem

PlyLoadOptions.FlipCoordinateSystem property

İçe aktarma/dışa aktarma sırasında kontrol noktalarının/normalin çevirme koordinat sistemini alır veya ayarlar.

public bool FlipCoordinateSystem { get; set; }

Ayrıca bakınız