RvmFormat

RvmFormat class

RVM Formatı

public class RvmFormat : FileFormat

Özellikleri

İsimTanım
CanExport { get; }Aspose.3D’nin sahneyi mevcut dosya formatına aktarmayı destekleyip desteklemediğini alır.
CanImport { get; }Aspose.3D’nin mevcut dosya formatından içe aktarma sahnesini destekleyip desteklemediğini alır.
ContentType { get; }Dosya biçimi içerik türünü alır
Extension { get; }Bu türün uzantı adını alır.
Extensions { get; }Bu türün uzantı adlarını alır.
FileFormatType { get; }type dosya biçimini alır
Version { get; }version dosya biçimini alır

yöntemler

İsimTanım
CreateLoadOptions()Bu dosya formatı için bir varsayılan yükleme seçeneği oluşturun
CreateSaveOptions()Bu dosya formatı için bir varsayılan kaydetme seçeneği oluşturun
LoadAttributes(Scene, Stream, string)Belirtilen akıştan öznitelikleri yükleyin
LoadAttributes(Scene, string, string)Belirtilen dosya adından öznitelikleri yükleyin
override ToString()Formatlar string

Ayrıca bakınız