LoadAttributes

LoadAttributes(Scene, string, string)

Belirtilen dosya adından öznitelikleri yükleyin

public void LoadAttributes(Scene scene, string fileName, string prefix = "rvm:")
ParametreTipTanım
sceneSceneNiteliklerin uygulanacağı sahne
fileNameStringNitelikleri içeren dosyanın adı
prefixStringİsimlerin çakışmasını önlemek için kullanılan özniteliklerin ön eki, varsayılan değer “rvm:” dir.

Ayrıca bakınız


LoadAttributes(Scene, Stream, string)

Belirtilen akıştan öznitelikleri yükleyin

public void LoadAttributes(Scene scene, Stream stream, string prefix = "rvm:")
ParametreTipTanım
sceneSceneNiteliklerin uygulanacağı sahne
streamStreamNitelikleri içeren akış
prefixStringİsimlerin çakışmasını önlemek için kullanılan özniteliklerin ön eki, varsayılan değer “rvm:” dir.

Ayrıca bakınız