LoadAttributes

LoadAttributes(Scene, string, string)

Belirtilen dosya adından öznitelikleri yükleyin

public void LoadAttributes(Scene scene, string fileName, string prefix = "rvm:")
Parametre Tip Tanım
scene Scene Niteliklerin uygulanacağı sahne
fileName String Nitelikleri içeren dosyanın adı
prefix String İsimlerin çakışmasını önlemek için kullanılan özniteliklerin ön eki, varsayılan değer “rvm:” dir.

Ayrıca bakınız


LoadAttributes(Scene, Stream, string)

Belirtilen akıştan öznitelikleri yükleyin

public void LoadAttributes(Scene scene, Stream stream, string prefix = "rvm:")
Parametre Tip Tanım
scene Scene Niteliklerin uygulanacağı sahne
stream Stream Nitelikleri içeren akış
prefix String İsimlerin çakışmasını önlemek için kullanılan özniteliklerin ön eki, varsayılan değer “rvm:” dir.

Ayrıca bakınız