RvmSaveOptions

RvmSaveOptions class

Aveva PDMS RVM dosyası için seçenekleri kaydedin.

public class RvmSaveOptions : SaveOptions

yapıcılar

İsim Tanım
RvmSaveOptions() OluşturucusuRvmSaveOptions
RvmSaveOptions(FileContentType) OluşturucusuRvmSaveOptions

Özellikleri

İsim Tanım
AttributeListFile { get; set; } Öznitelik listesi dosyasının dosya adını alır veya ayarlar, bu özellik tanımsız olduğunda, dışa aktarıcı .rvm dosya adını temel alan bir ad oluşturur, varsayılan değer null.
AttributePrefix { get; set; } Hangi özniteliklerin dışa aktarılacağı önekini alır veya ayarlar, dışa aktarılan özellik önek içermez, farklı önek içeren özel özellikler dışa aktarılmaz, varsayılan değer ‘rvm:’. Örneğin bir özellik rvm:Refno ise =345, dışa aktarılan öznitelik Refno = 345 olur, önek çıkarılır.
Author { get; set; } Yazar bilgisi, varsayılan değer ‘3d@aspose’
CreationTime { get; set; } Bu dosyayı dışa aktaran zaman damgası, varsayılan değer şu anki zaman
Encoding { get; set; } Metin tabanlı dosyalar için varsayılan kodlamayı alır veya ayarlar. Varsayılan değer null’dur; bu, içe aktaran/dışa aktaran kişinin hangi kodlamanın kullanılacağına karar vereceği anlamına gelir.
ExportAttributes { get; set; } Öznitelik listesinin harici bir .att dosyasına dışa aktarılıp aktarılmayacağını alır veya ayarlar, varsayılan değer false’tur.
FileFormat { get; } Geçerli Kaydet/Yükle seçeneğinde belirtilen dosya biçimini alır.
FileName { get; set; } Dışa aktarma/içe aktarma sahnesinin dosya adı. Bu isteğe bağlıdır, ancak OBJ’nin malzemesi gibi harici varlıkları seri hale getirirken kullanışlıdır.
FileNote { get; set; } Dosya başlığındaki dosya notu.
FileSystem { get; set; } Kullanıcının, yükleme/kaydetme sırasında harici bağımlılıkları nasıl yöneteceğini yönetmesine izin verin.
LookupPaths { get; set; } OBJ gibi bazı dosyalar harici dosyaya bağlıdır, arama yolları Aspose.3D’nin yüklenecek harici dosyayı aramasını sağlar.

Ayrıca bakınız