StlLoadOptions

StlLoadOptions class

STL için yükleme seçenekleri

public class StlLoadOptions : LoadOptions

yapıcılar

İsim Tanım
StlLoadOptions() Yeni bir tanesini başlatırStlLoadOptions örnek.
StlLoadOptions(FileContentType) Yeni bir tanesini başlatırStlLoadOptions örnek.

Özellikleri

İsim Tanım
Encoding { get; set; } Metin tabanlı dosyalar için varsayılan kodlamayı alır veya ayarlar. Varsayılan değer null’dur; bu, içe aktaran/dışa aktaran kişinin hangi kodlamanın kullanılacağına karar vereceği anlamına gelir.
FileFormat { get; } Geçerli Kaydet/Yükle seçeneğinde belirtilen dosya biçimini alır.
FileName { get; set; } Dışa aktarma/içe aktarma sahnesinin dosya adı. Bu isteğe bağlıdır, ancak OBJ’nin malzemesi gibi harici varlıkları seri hale getirirken kullanışlıdır.
FileSystem { get; set; } Kullanıcının, yükleme/kaydetme sırasında harici bağımlılıkları nasıl yöneteceğini yönetmesine izin verin.
FlipCoordinateSystem { get; set; } İçe aktarma sırasında kontrol noktalarının/normalin koordinat sisteminin döndürülüp çevrilmeyeceğini alır veya ayarlar.
LookupPaths { get; set; } OBJ gibi bazı dosyalar harici dosyaya bağlıdır, arama yolları Aspose.3D’nin yüklenecek harici dosyayı aramasını sağlar.
RecalculateNormal { get; set; } STL dosyasında saklanan normal verileri yok sayın ve köşe konumuna göre normal verileri yeniden hesaplayın. Varsayılan değer false

Ayrıca bakınız