FlipCoordinateSystem

StlLoadOptions.FlipCoordinateSystem property

İçe aktarma sırasında kontrol noktalarının/normalin koordinat sisteminin döndürülüp çevrilmeyeceğini alır veya ayarlar.

public bool FlipCoordinateSystem { get; set; }

Ayrıca bakınız