RecalculateNormal

StlLoadOptions.RecalculateNormal property

STL dosyasında saklanan normal verileri yok sayın ve köşe konumuna göre normal verileri yeniden hesaplayın. Varsayılan değer false

public bool RecalculateNormal { get; set; }

Ayrıca bakınız