FlipCoordinateSystem

U3dLoadOptions.FlipCoordinateSystem property

Alma/dışa aktarma sırasında kontrol noktalarının çevirme koordinat sisteminin/normal olup olmadığını alır veya ayarlar.

public bool FlipCoordinateSystem { get; set; }

Ayrıca bakınız