U3dSaveOptions

U3dSaveOptions class

Evrensel 3d için seçenekleri kaydetme

public class U3dSaveOptions : SaveOptions

yapıcılar

İsimTanım
U3dSaveOptions()OluşturucusuU3dSaveOptions

Özellikleri

İsimTanım
EmbedTextures { get; set; }Dış dokuları U3D dosyasına gömün, varsayılan değer false’tur.
Encoding { get; set; }Metin tabanlı dosyalar için varsayılan kodlamayı alır veya ayarlar. Varsayılan değer null’dur; bu, içe aktaran/dışa aktaran kişinin hangi kodlamanın kullanılacağına karar vereceği anlamına gelir.
ExportNormals { get; set; }Normal verilerin dışa aktarılıp aktarılmayacağını alır veya ayarlar.
ExportTextureCoordinates { get; set; }Doku koordinatlarının dışa aktarılıp aktarılmayacağını alır veya ayarlar.
ExportVertexDiffuse { get; set; }Köşenin dağınık renginin dışa aktarılıp aktarılmayacağını alır veya ayarlar.
ExportVertexSpecular { get; set; }Köşenin aynasal rengini dışa aktarıp aktarmayacağını alır veya ayarlar.
FileFormat { get; }Geçerli Kaydet/Yükle seçeneğinde belirtilen dosya biçimini alır.
FileName { get; set; }Dışa aktarma/içe aktarma sahnesinin dosya adı. Bu isteğe bağlıdır, ancak OBJ’nin malzemesi gibi harici varlıkları seri hale getirirken kullanışlıdır.
FileSystem { get; set; }Kullanıcının, yükleme/kaydetme sırasında harici bağımlılıkları nasıl yöneteceğini yönetmesine izin verin.
FlipCoordinateSystem { get; set; }Alma/dışa aktarma sırasında kontrol noktalarının çevirme koordinat sisteminin/normal olup olmadığını alır veya ayarlar.
LookupPaths { get; set; }OBJ gibi bazı dosyalar harici dosyaya bağlıdır, arama yolları Aspose.3D’nin yüklenecek harici dosyayı aramasını sağlar.
MeshCompression { get; set; }Kafes veri sıkıştırmasının etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız