UsdSaveOptions

UsdSaveOptions class

USD/USDZ biçimleri için seçenekleri kaydedin.

public class UsdSaveOptions : SaveOptions

yapıcılar

İsimTanım
UsdSaveOptions()Yeni bir başlangıç yapUsdSaveOptions ile birlikteUSD format
UsdSaveOptions(FileFormat)Yeni bir başlangıç yapUsdSaveOptions belirtilen USD/USDZ biçimiyle.

Özellikleri

İsimTanım
Encoding { get; set; }Metin tabanlı dosyalar için varsayılan kodlamayı alır veya ayarlar. Varsayılan değer null’dur; bu, içe aktaran/dışa aktaran kişinin hangi kodlamanın kullanılacağına karar vereceği anlamına gelir.
ExportMetaData { get; set; }Düğümün özelliklerini USD’nin customData alanı aracılığıyla dışa aktarın.
FileFormat { get; }Geçerli Kaydet/Yükle seçeneğinde belirtilen dosya biçimini alır.
FileName { get; set; }Dışa aktarma/içe aktarma sahnesinin dosya adı. Bu isteğe bağlıdır, ancak OBJ’nin malzemesi gibi harici varlıkları seri hale getirirken kullanışlıdır.
FileSystem { get; set; }Kullanıcının, yükleme/kaydetme sırasında harici bağımlılıkları nasıl yöneteceğini yönetmesine izin verin.
LookupPaths { get; set; }OBJ gibi bazı dosyalar harici dosyaya bağlıdır, arama yolları Aspose.3D’nin yüklenecek harici dosyayı aramasını sağlar.
MaterialConverter { get; set; }Geometrinin malzemesini PBR malzemesine dönüştürmek için özel dönüştürücü Bu atanmamışsa, USD ihracatçısı standart malzemeyi otomatik olarak PBR malzemesine dönüştürür. Varsayılan değer null
PrimitiveToMesh { get; set; }Dışa aktarma sırasında ilkel varlıkları mesh’e dönüştürün. Veya ilkelleri doğrudan çıktı dosyasına kodlayın (Dish, Torus gibi resmi olmayan ilkeller için Aspose’un uzantı tanımını kullanır) Varsayılan değer true.

Ayrıca bakınız