MaterialConverter

UsdSaveOptions.MaterialConverter property

Geometrinin malzemesini PBR malzemesine dönüştürmek için özel dönüştürücü Bu atanmamışsa, USD ihracatçısı standart malzemeyi otomatik olarak PBR malzemesine dönüştürür. Varsayılan değer null

public MaterialConverter MaterialConverter { get; set; }

Ayrıca bakınız