UsdSaveOptions

UsdSaveOptions()

Yeni bir başlangıç yapUsdSaveOptions ile birlikteUSD format

public UsdSaveOptions()

Ayrıca bakınız


UsdSaveOptions(FileFormat)

Yeni bir başlangıç yapUsdSaveOptions belirtilen USD/USDZ biçimiyle.

public UsdSaveOptions(FileFormat fileFormat)

Ayrıca bakınız